Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Εξ οικείων τα βέλη... πρασινο-μπλε ρεμούλα στην αιμοδοσία !!!

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΝ. ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ, ΡΩΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΚΟΛΠΑ "ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ" ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΑΝ. Α. ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ


Βουλευτής Α’ Πειραιά και Νησιών - ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΕΡΩΤΗΣΗ και

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς

- Την ------- Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

15.04.2010

Θέμα: Σύστημα και Φορείς Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

1. Αναμφισβήτητα η "εθελοντική προσφορά αίματος, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κρίκους του κοινωνικού εθελοντισμού".

2. Αναντίρρητα "η εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι απλά φιλανθρωπία, είναι βασικός πυλώνας του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Μια έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης" .

3. Όμως οι πληροφορίες που έρχονται την τελευταία περίοδο στη δημοσιότητα, αποτυπώνουν μια περίεργη εικόνα για τη λειτουργία του συστήματος της εθελοντικής αιμοδοσίας.

4. Λειτουργούν πολλοί φορείς, με διαφορετικές νομικές μορφές, που δεν συνεργάζονται μεταξύ τους, που κάποιοι χρηματοδοτούνται και επιχορηγούνται αφειδώς με όχι διαφανείς διαδικασίες, χωρίς να υπάρχει σαφής εποπτεία, συγκεκριμένος έλεγχος και απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση και λειτουργία τους.

Ακόμα λέγεται ότι υπάρχει φορέας που εδρεύει παρανόμως σε δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και έτσι συγχέονται οι ρόλοι, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες των λειτουργιών.

5. Ενώ κάποιοι φορείς επιλεγμένοι με κριτήρια διαπροσωπικών σχέσεων, επιχορηγούνται από το Δημόσιο, με μεγάλα ποσά, που κατασπαταλώνται χωρίς εποπτεία και έλεγχο για σκοπούς αλλότριους εκείνων, για τους οποίους διατίθεται.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ----- ΥΠΟΥΡΓΟΣ

α. Ποιος είναι ο αριθμός των φορέων που λειτουργούν σε ολόκληρη την Επικράτεια. Με ποια νομική μορφή λειτουργούν και ποια είναι η συνεργασία μεταξύ τους;

Υπάρχει φορέας που λειτουργεί μέσα σε υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, με ποια απόφαση έχει εγκατασταθεί, με ποια αιτιολογία και πώς μπορεί μια ιδιωτική δραστηριότητα να εμπλέκεται με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της δημόσιας υπηρεσίας; Πώς καλύπτονται οι δαπάνες λειτουργίας του ιδιωτικού φορέα που λειτουργεί μέσα σε υπηρεσία του δημοσίου;

β. Με ποια ποσά, με ποια αιτιολογία και ποιοι φορείς εθελοντικής αιμοδοσίας έχουν επιχορηγηθεί και χρηματοδοτηθεί την τελευταία πενταετία από το Υπουργείο Υγείας, αλλά και από άλλα Υπουργεία και φορείς του Δημόσιου Τομέα (ΟΠΑΠ, ΕΛΤΑ, Ταχ. Ταμιευτήριο, κ.ά.);

Ποιες δραστηριότητες έχουν χρηματοδοτηθεί, πώς έχει ελεγχθεί η διαχείριση αυτών των επιχορηγήσεων και έχει τηρηθεί η χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος;

γ. Υπάρχει γενικό σύστημα πληροφορικής της Αιμοδοσίας;

Ποια σχέση έχει το "Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας" με σωματειακό φορέα που εδρεύει στις εγκαταστάσεις του;

Λειτουργεί εργαστήριο Παραγώγων Αίματος και Πλάσματος;

Ποιο είναι το οργανόγραμμα των Κέντρων Αίματος που πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με το Ν.3402/2005;

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ----- ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α. Την απόφαση με την οποία φορέας με σωματειακή νομική μορφή έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί μέσα σε δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Ε.Κ.Ε.Α.).

β. Τις αποφάσεις με τις οποίες έχουν επιχορηγηθεί την τελευταία πενταετία, Ομοσπονδίες, Σωματεία, Αστικές μη κερδοσκοπικές Εταιρείες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ιδρύματα που έχουν σκοπό την στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

γ. Τις εκθέσεις με τις οποίες έχει κριθεί ότι οι επιχορηγήσεις αυτές έχουν διατεθεί σύμφωνα με το πνεύμα και την έννοια της χρηστής διαχείρισης και ηθικής διακυβέρνησης

δ. Τις εκθέσεις για τα αποτελέσματα της δραστηριότητας όλων αυτών των φορέων που λειτουργούν για την διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Ο Ερωτών και Αιτών την Κατάθεση Βουλευτής

Μαν. Α. Μπεντενιώτης


http://avragioz.blogspot.com/2010/04/blog-post_2263.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου