Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Βάφτισαν τους γιατρούς «παραπληγικούς»«ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ» ΈΙΝΑΙ
σύµφωνα µε τις καταστάσεις µισθοδοσίας του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης περίπου 30 γιατροί των κέντρων υγείας της Λέσβου.
 
Πρόκειται για ένα «τέχνασµα» που χρησιµοποιήθηκε από τη διοίκηση προκειµένου να τους επιστρέψει το«επίδοµα τροφής» που είχε παρακρατηθείαπό τους µισθούς τους. Ηυπόθεση αποτελεί κλασικό παράδειγµα γραφειοκρατικής τρέλας που µετράει πάνω από τρία χρόνια «επεισοδίων» µε το Νοσοκοµείο Μυτιλήνης, το οποίο κατέληξε να«βαφτίσει» παραπληγικούς τους γιατρούς.

Το ποσό ήταν 35 ευρώ το µήνακαι κάλυπτε την αγορά «κολατσιού»τις ηµέρες των εφηµεριών.

Το 2008 το υπουργείο Υγείας είχε αποφασίσει να χορηγείστους επιµελητές γιατρούς των κέντρων υγείας –όπως και στους αγροτικούς γιατρούς– «επίδοµα τροφής».

Αργότερα όµως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έκρινε ότι κακώς καταβαλλόταν το συγκεκριµένο επίδοµα. Ακολούθησε απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ζητούσε όσα χρήµατα είχαν πάρει µέχρι τότε οι γιατροί να επιστραφούν και συγκεκριµένα να παρακρατούνται από τη µισθοδοσία τους σε µηνιαίες δόσεις. Τον περασµένο Ιούλιο, όταν ψηφίστηκε ο νόµος που αφορούσε και το σύστηµα των εφηµεριών, µια διάταξή του δικαίωνε τους γιατρούς καιπροέβλεπε την επιστροφή του συγκεκριµένου επιδόµατος που είχε παρακρατηθεί.

Τότε προέκυψε ένα καθαρά γραφειοκρατικό εµπόδιο δεδοµένου ότι, αν το επίδοµα αυτό είχε καταχωριστεί στις καταστάσεις µισθοδοσίας ως «διάφορες αποδοχές», τότε θα φορολογούντανκαι οι γιατροί, οι οποίοι βέβαια είχαν ήδη φορολογηθεί γι’ αυτό όταν τους είχε αρχικά καταβληθεί, θα έπρεπε να επιβαρυνθούν ξανά και τώρα που τους επιστρεφόταν. Για να µη συµβεί αυτό, θα έπρεπε στις φόρµες µισθοδοσίας να ενταχθεί το ποσό αυτό σε κωδικό που δεν φορολογείται. Ο µόνος τέτοιος κωδικός που βρέθηκε ήταν το «επίδοµα παραπληγίας». Ετσι οι γιατροί εµφανίστηκαν «παραπληγικοί» και άρχισαν να παίρνουν το «επίδοµα» κάθε µήνα, µέχρι να πάρει ο καθένας πίσω το ποσό που του είχε παρακρατηθεί.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4616334&ml=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου