Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Με 4,82% δανείστηκε το ελληνικό δημόσιο- Κάλυψη 4,5 φορές

Στο 4,82% έναντι 4,65% που ήταν η προηγούμενη έκδοση (13 Ιουλίου) διαμορφώθηκε η απόδοση των εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας που εξέδωσε πριν από λίγο το ελληνικό δημόσιο. Ο συντελεστής κάλυψης ανήλθε στις 4,5 φορές, έναντι 3,64 της προηγούμενης. Ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι αντλεί 1,17 δισ. ευρώ από την έκδοση των εντόκων, συμπεριλαμβανομένων 270 εκατ. ευρώ από μη ανταγωνιστικές προσφορές. Ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 17η Σπετεμβρίου.

H ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ έχει ως εξής:

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 900 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 4,82%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 4,084 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 4,54 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 270 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

14 Σεπτεμβρίου 2010

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

13 Ιουλίου 2010

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1.- Δημοπρατούμενο ποσό

900

1.250

2.- Ύψος προσφορών

4.084

4.546

3.-Συντελεστής κάλυψης(2:1)

4,54

3,64

4.-Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.170

1.625

5.- Απόδοση

4,82%

4,65%

6.- Τιμή Δημοπρασίας

97,621

97,703

7.- Cut – off ratio

78,12%

64,38%Reporter.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου