Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Κακουργηματικές κατηγορίες στον Άγγελο Φιλιππίδη για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

 

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος αναμένεται να ασκηθεί τις προσεχείς ημέρες, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες...
σε βάρος των πρώην μελών της διοίκησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (περίοδος 2007-2009) με επικεφαλής τον Άγγελο Φιλιππίδη.
Η δίωξη θα αφορά τα αδικήματα της απιστίας, της ηθικής αυτουργίας σ' αυτή και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα οποία τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος και στηρίζεται σε πορίσματα της Αρχής ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και των Ελεγκτών της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ειδικότερα, τα πορίσματα αναφέρονται σε δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε «ημέτερους" με προκλητικά χαριστικούς όρους και ανεπαρκείς εξασφαλίσεις.
Στα πορίσματα γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις δύο συμβάσεις ομολογιακών δανείων, τις οποίες το ΤΤ σύναψε στις 23 Μαρτίου και στις 12 Αυγούστου 2009, για ποσά 7.000.000 και 10.000.000 ευρώ αντίστοιχα, με την εταιρεία «C and C International Ανώνυμος Εταιρεία, Εμπορική, Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Εταιρεία Συμμετοχών», συμφερόντων του επιχειρηματία Κυριάκου Γριβέα και της συζύγου του, Αναστασίας Βάτσικα.
Παράλληλα, σύμφωνα με αυτά, εκτός από τα δάνεια των 17 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία «έχουν καταστεί ανεπίδεκτα εισπράξεως», το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο φέρεται ότι χρηματοδότησε για δεύτερη φορά τρεις ακόμη εταιρείες των ίδιων επιχειρηματιών με ποσά συνολικού ύψους 2.385.000 ευρώ!
Χαρακτηριστικά αναφέρεται στα πορίσματα, ότι «τα δύο παραπάνω δάνεια χορηγήθηκαν υπό όρους, που καταφανώς δεν πληρούσαν τους συνήθεις όρους τραπεζικού δανεισμού, αφού περιελάμβαναν την εξαρχής εκταμίευση του συνόλου των μακροπρόθεσμων δανείων, δινόταν πολυετής περίοδος χάριτος ως προς το κεφάλαιο και ανεπαρκείς εξασφαλίσεις, παρότι χορηγούντο σε μία νεοσύστατη εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Συνεπώς εξαρχής δεν διασφαλίζονταν τα συμφέροντα της δανείστριας τράπεζας».
Σκάνδαλο και με την εταιρεία real estate EKTASIS
Ένα ακόμα δάνειο, ύψους περίπου 52 εκ. ευρώ, που σύμφωνα με πληροφορίες διερευνάται, είναι κι αυτό που δόθηκε από τη διοίκηση Φιλιππίδη, στις αρχές του 2009, προς την εταιρεία real estate EKTASIS DEVELOPMENT, συμφερόντων Παναγιώτη Ευθυμίου, η οποία υπέβαλε στη συνέχεια αίτηση που έγινε δεκτή για υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα!
Σύμφωνα με την υπ' αρ. 761/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οφειλές της εταιρείας αυτής προς τους πιστωτές, ανέρχονταν συνολικά σε 280.000.000 ευρώ, με πρώτο πιστωτή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, για το ποσό των 52.382.043,92 ευρώ.
Ωστόσο, παρόλο που η εν λόγω εταιρεία υπήχθη τελικά στη διαδικασία συνδιαλλαγής, αυτή ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, αλλά για τρία ολόκληρα χρόνια (ως το τέλος του 2012) οι υπεύθυνοι της εταιρείας είχαν την ασυλία του άρθρου 99...
Τον Απρίλιο του 2013, ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Παναγιώτης Ευθυμίου εισήγαγε προς συζήτηση στο Δικαστήριο νέα συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας EKTASIS Α.Ε., αυτή τη φορά σύμφωνα με το άρθρο 106β του Πτωχευτικού Κώδικα, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αφού το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων δηλαδή τη νέα ασυλία που ζητούσε.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι πριν λίγες μέρες, το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας με την υπ' αρ. 3900/2013 απόφασή του έκρινε ως εικονικές τις μεταβιβάσεις- αγοραπωλησίες προσωπικών ακινήτων του Παναγιώτη Ευθυμίου, οι οποίες έγιναν με σκοπό την καταδολίευση πιστωτών της εταιρείας ΕΚΤΑΣΙΣ, για τις οφειλές της οποίας ήταν και ο ίδιος συνυπεύθυνος.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι πωλήσεις αυτές έγιναν ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν την υποβολή της αίτησης για να υπαχθεί η εταιρεία στο άρθρο 99 και τα ακίνητα μεταβιβάστηκαν προς εταιρείες που διοικούσαν συγγενικά του πρόσωπα και συγκεκριμένα προς τις εταιρείες OBTAIN AΚΙΝΗΤΩΝ Α.E. και SALIX ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
Μέσα από τις δικαστικές διαδικασίες αποδείχτηκε, ότι η κυπριακή εταιρεία PENDERHILL HOLDINGS LIMITED είναι μέτοχος της εταιρείας SALIX A.E., της οποίας μέτοχος είναι η off shore GARDELAKE HOLDINGS LTD με έδρα τα British Virgin Islands (BVI).
Ομοίως, για τον ίδιο επιχειρηματία, εταιρείες που δημιούργησε κατά το κρίσιμο έτος 2009, πριν την υπαγωγή στο αρ. 99, υπάρχουν δικαστικές αναφορές για την εταιρεία TORENTE A.E., η οποία έχει ως μέτοχο την κυπριακή εταιρεία NASPTRADE LTD, όπως και την εταιρεία TEMPESTA ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., η οποία έχει ως μέτοχο την κυπριακή εταιρεία ROSTELICA HOLDINGS LTD και τέλος την εταιρεία THOMPRON ΑΚΙΝΗΤΑ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕ, η οποία ως μετόχους έχει τις Κυπριακές εταιρείες ΤΗOMΕΝACO MARKETING LTD και PRONAL LTD.
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 8-8-2013 από directNEWS.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου