Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Το Ευρωδικαστήριο αποκαλύπτει σκάνδαλο μεγατόνων υπέρ της Ελληνικός Χρυσός


19/10/13

Την ώρα που κάτοικοι της Ιερισσού Χαλκιδικής διώκονται ποινικά με δικογραφίες 3000 χιλιάδων σελίδων και ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς (μιλώντας ως ενσάρκωση κοινωνικού και πολιτικού ήθους) καταδικάζει τα επεισόδια στις Σκουριές ως έκνομη πράξη κοινωνικής ανυπακοής, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεσκεπάσει μια υπόθεση -καταπώς δείχνουν τα πράγματα- σκανδαλώδη.
Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριοκαταδίκασε την Ελλάδα με αφορμή την πώληση  των μεταλλείων Κασσάνδρας στην εταιρία Ελληνικός Χρυσός το 2000 με αντίτιμο 11 εκατομμυρίων Ευρώ και απαλλαγή από τους φόρους.
Τα μεταλλεία Κασσάνδρας πέρασαν στην κατοχή της Ελληνικός Χρυσός έναντι 11 εκατομμυρίων Ευρώ, ενώ η πραγματική τους αξία υπολογιζόταν σε 400 εκατ. Ευρώ.
Αναλυτικότερα, η πώληση περιουσιακών στοιχείων από το ελληνικό δημόσιο στην Ελληνικός Χρυσός κρίθηκε παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά με την απόφαση Ε(2011) 1006 τελικό της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την κρατική ενίσχυση C 48/2008 (πρώην NN 61/2008) που εφάρμοσε η Ελλάδα υπέρ της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 2 και 3 της εν λόγω αποφάσεως.
Η εξέλιξη της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όπως την παραθέτει η εφημερίδα “Το Ποντίκι” έχει ως εξής:
- από τις 23 Φεβρουαρίου 2011 η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση C(2011)1006 με την οποία έκρινε ότι η πώληση περιουσιακών στοιχείων και γης υπέρ της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ σε τιμή κατώτερη της αξίας τους και με απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των συνδεόμενων φόρων είναι ενίσχυση ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά. Επέβαλε στην Ελλάδα την ανάκτηση των ποσών με τόκο εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της κοινοποιήσεώς της, ήτοι μέχρι τις 23 Ιουνίου 2011.
-εντός δύο μηνών η Ελλάδα έπρεπε να πληροφορήσει την Επιτροπή σχετικά με το συνολικό ποσό, τα ληφθέντα ή τα προς λήψη μέτρα και να υποβάλει έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ζητήθηκε από τον δικαιούχο η επιστροφή της ενίσχυσης. Η Ελλάδα έπρεπε επίσης να ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο των εθνικών μέτρων που λαμβάνονται για την εκτέλεση της απόφασης μέχρι την ανάκτηση της ενίσχυσης.
-Τον Απρίλιο του 2011 η Ελλάδα άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προσφυγή ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής (T-233/11, εκκρεμής).
-Το 2012 η Επιτροπή άσκησε την παρούσα προσφυγή λόγω παραβάσεως κράτους μέλους, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα δεν είχε λάβει εντός των προθεσμιών όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της αποφάσεώς της.
-Με τη σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι μέχρι τις 23/6/2011  η Ελλάδα δεν είχε λάβει κανένα μέτρο εκτέλεσης της αποφάσεως της Επιτροπής και ότι η επίμαχη ενίσχυση, στο σύνολό της, δεν είχε ανακτηθεί. Διαπιστώνει επίσης ότι η αίτηση παρατάσεως κοινοποιήσεως πληροφοριών που υπέβαλε η Ελλάδα δεν περιείχε καμία αιτιολογία βάσει της οποίας η Επιτροπή θα μπορούσε να αποφανθεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο της “αμαρτωλής”, σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου, συναλλαγής η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ανήκε στον όμιλο Μπόμπολα. Το 2007 ποσοστό 95% πέρασε στην κατοχή της καναδικής εταιρείας European Goldfields.

Με άλλα λόγια, την ώρα που η κυβέρνηση διά στόματος του ίδιου του πρωθυπουργού διαλαλεί φλύαρες ηθικολογίες, το ελληνικό κράτος δέχεται έναν ακόμα κόλαφο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μια υπόθεση που τελικά συνιστά οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό σκάνδαλο μεγατόνων εις βάρος του Έλληνα πολίτη.

 http://paratiritiskritis.wordpress.com

πηγή: econews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου